Unikt samarbete för effektivare produktion

I ett unikt samarbete har de tre österbottniska företagen Westwood, Business Insights och Solvex byggt upp ett för tillverkningsindustrin helt nytt och skräddarsytt resursplaneringssystem. Resultatet är effektivare resursanvändning, noggrannare uppföljning och bättre kundservice. Både samarbetsmodellen och systemet har stor potential även för andra företag och rekommenderas av den anrika trapptillverkaren Westwood. Det här är ett…

Westwood expanderar via företagsaffär – Tar över Jussi-Portaat och Woodern

MSJ Woods trappverksamhet med varumärken Jussi-Portaat och Woodern överförs till Westwood via en verksamhetsöverlåtelse. MSJ Wood fokuserar framöver på den nuvarande kärnverksamheten, som är tillverkning av träelement vid fabriken i Luohua. ”Vi är glada över att i Westwood ha hittat en bra efterträdare som kan fortsätta leverera trapplösningar av hög kvalitet och betjäna våra trappkunder”,…