Nyheter

22 mars 2023

Unikt samarbete för effektivare produktion

I ett unikt samarbete har de tre österbottniska företagen Westwood, Business Insights och Solvex byggt upp ett för tillverkningsindustrin helt nytt och skräddarsytt resursplaneringssystem. Resultatet är effektivare resursanvändning, noggrannare uppföljning och bättre kundservice. Både samarbetsmodellen och systemet har stor potential även för andra företag och rekommenderas av den anrika trapptillverkaren Westwood.

 • Det här är ett viktigt steg framåt i vår digitalisering. Implementeringen av systemet har varit framgångsrik och vi är mycket nöjda.

Det säger Rickard Snellman, vd på trapptillverkaren Westwood med fabrik i Nykarleby. Arbetet med det nya resursplaneringssystemet inleddes med full intensitet sommaren 2022. I januari i år implementerades det inom Westwoods planering, produktion och montering.

 • Tack vare det nya systemet har vi stenkoll på hur produktionen fortlöper. Vi kan noggrant dokumentera olika skeden och kvittera när de är klara. Vi kan närsomhelst gå in i systemet och se i vilket skede en trappa finns i produktionsprocessen, säger Snellman.

För kunden betyder det bättre leveransprecision och snabba besked över projektens status. Systemet stöder dessutom mer än själva produktionsprocessen.

 • Nyttan kommer in i alla skeden. Systemet hjälper i planering och produktion ända till montering och after sales, med full mobilt stöd till montörerna på fältet. Dessutom ser ledningen direkt den operativa lönsamheten eftersom även pengarna följer med hela vägen.

 

Unik metod och skräddarsytt resultat

Allt är skräddarsytt just för Westwoods verksamhet och affärsprocesserna har fått styra verktygen och inte tvärtom. Westwood har tillsammans med systemleverantören Business Insights och processutvecklingsspecialisten Solvex utvecklat och implementerat systemet steg för steg.

 • Traditionellt görs ett såhär stort projekt så att all information samlas ihop, sen byggs systemet upp och implementeras, säger Snellman.

Tack vare mellanhanden Solvex kunde Westwood och Business Insights gå en annan väg och anpassa och optimera systemet efterhand under projektets gång.

 • Inputen kom från Solvex som gått igenom Westwoods processer på plats. Därmed blev det också mycket enklare för oss som utvecklare att ta fram ett så optimalt och skräddarsytt system som möjligt, säger Peter Grankulla, vd på Business Insights.

Vanligt med ERP-system är att kunden erbjuds en standardiserad produkt som man därefter måste anpassa sina affärsprocesser till.

 • Vi startade i stället från kundens unika behov. Allt är gjort med tanke på kunden och användarna som ska känna igen sina egna arbetssätt i systemet, inte anpassa sig till en färdig lösning. Systemet visar det som är relevant för just Westwood, säger Peter Grankulla.

 

 

Viktig förmedlare överbyggde gapet

Styrkan med systemet är också att allt är integrerat, även med ekonomisystemet, men det är inte enbart systemet som är unikt.

 • Många IT-implementeringar misslyckas, blir dyra och drar ut på tiden. Något går helt tydligt fel i de processerna. Enligt oss är en orsak att det saknas förmågor som för ihop kunderna och systemleverantörerna, säger Rickard Snellman.

Därför valde Westwood att testa en annan lösning och tog hjälp av Solvex som man tidigare samarbetat med kring kvalitets- och verksamhetsutveckling.

 • Att överbygga gapet mellan system och process är vår nisch. Vi är specialiserade på process­utveckling och vill effektivera och förenkla med alltmer fokus på digitalisering, säger Jonas Grankulla, vd på Solvex.

Företagsvärlden har idag kommit långt i effektiveringen av olika system som styr och optimerar verksamheten. Trots det finns det enligt Solvex fortfarande mycket arbetet att göra.

 • Grundtanken i processutveckling är att minska slöseri, men man förbiser ofta det slöseri som finns i informationsflöden. Det är ett av de största slöserien i affärsprocesser idag, säger Jonas Grankulla.

Även det har beaktats i de tre företagens samarbete kring Westwoods ERP-system där man samtidigt byggt in relevanta produktivitetsmätare.

Transparens och bättre kundbetjäning

Tack vare det nya systemet kan Westwood effektivera sin planering och produktion samt erbjuda en bättre kundservice än tidigare. Tids- och resursanvändningen optimeras och överblicken stärks.

 • Allt stöder vår strategi och vårt budskap. Tack vare vår erfarenhet och storlek kan vi leverera till både små och stora kunder. Kundbetjäningen är viktig. Alla kunder ska känna sig hemma hos oss, säger Rickard Snellman.
 • Westwood vill fortsätta vara innovativa. Kapaciteten finns och nu ställs hela fabriken och våra verktyg in för att kunna göra både små och stora serier trappor allt mera effektivt. Dessutom berättar vi gärna om det unika samarbete vi haft med Business Insights och Solvex, och tror att det kan fungera även för andra företag, säger Snellman.

 

Mer information ger:

Rickard Snellman, vd, Westwood

Tel: +358 (0)40 486 6808

E-post: rickard.snellman@westwood.fi

 

 

 

 

Westwood är en leverantör av trapplösningar med anor ända till 1940-talet. Idag ingår Westwood, tillsammans med fyra andra trapptillverkare i Sverige och Finland, i en stark nordisk trappkoncern. Westwood säljer, planerar, producerar och monterar årligen runt 1200 trappor till såväl byggföretag som husfabriker och privatkunder i Finland, Sverige och Danmark. Totalt sysselsätter fabriken i österbottniska Nykarleby och den övriga verksamheten ett 30-tal personer inom produktion, försäljning, administration och montering. Strategin bygger på gedigen yrkeskunskap och kvalitet i kombination med kundfokus och innovativa metoder. Företaget har en omsättning på cirka 3,5 M€.

 

Business Insights utvecklar och implementerar kundanpassade ERP-system, enligt kundens affärsprocesser. Företaget startade 2014 och har kunder inom byggbranschen, livsmedelsindustrin, restaurangbranschen och produktion.

Solvex är ett konsultföretag specialiserat på utveckling av affärsprocesser med missionen att göra företag enklare, effektivare och mer lönsamma. Företaget erbjuder tjänster inom processanalys och -utveckling samt digitalisering.

Arkiv

Vi finns till för dig!

Chatta, ring, maila eller
skicka din förfrågan här.

KontaktuppgifterBegär offert